Nak do Brasil
Diretoria da Nak do Brasil
História da Nak do Brasil
Filiais da Nak do Brasil
Agenda de Eventos
Fotos de eventos da Nak do Brasil
Resultados de competições
Revista da Nak do Brasil
Entre em contato com Nak do Brasil
ANIVERSARIANTES MÊS MAIO
DOMINGO, 1 DE MAIO DE 2016

PARABÉNS !!!

DIA NOME FILIAL
8 LUIZA KUMAGAI JABAQUARA
11 LEIKO INATOME HONDA
15 PROFº YASUYUKI FUKASAWA JACAREÍ
16 TEDDY SHIGUEYAMA KOKORO NO UTA
17 PROFª ELSA MIYAHARA FUCHIMI
20 AKEMI TAKEDA ITAIM PAULISTA
21 ANIYA KAZUKO OKINAWA SUZANO
25 ROMEU KANASHIRO OKINAWA SUZANO
25 TAE SUZUKI NAK MOGI
28 MARIA ONISHI SAGA
Fonte: Instituto NAK do Brasil - INB
.:: NAK DO BRASIL - Copyright© 2008 Todos os Direitos Reservados ::. Agência Digital - Devigate